• نام پروژه: دیجیتالی شدن صنعت انرژی

دیجیتالی شدن صنعت انرژی را بهبود ، کارایی ، ایمنی و همچنین تسهیل استفاده از انرژی های تجدید پذیر را متحول می کند 

تحول دیجیتال 

دیجیتالی شدن یکی از اهروم های کلیدی صنعت انرژی برای ایجاد منابع جدید درآمد افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها است 

دیجیتالی شدن انتقال انرژی را تسریع میکند

فناوری های دیجیتال نقش مهمی در انتقال به آینده انتشار خالص صفر را دارند  

نوآوری دیجیتال

FATER پیشگام در توسعه و استقرار بسیاری ار فن آوری های دیجیتال است 

دیجیتالی شدن در عمل 

فن آوری های دیجیتال تجربه مشتریان ما را بهبود می بخشد و FATER  را به یک تجارت کار آمد تر تبدیل میکند 

انرژی پیوسته 

ما راه حل های انرژی نو آورانه تحت نام تجاری FATER انرژی قابل اعتماد و پاک تر را از طریق مجموعه ای از محصولات گاز ، انرژی ، زیست محیطی و پیشنهادات بهره وری انرژی به مشاغل و مشتریان مسکونی ارائه می نماید 

بازار یابی و تجارت انرژی فاطر 

ما راه حل های انرژی پاک تر و بیشتر را در سراسر مجموعه ای از محصولات گاز ، برق و محیط زیست ارائه می کنیم