سرمایه گذاری متقابل هلدینگ بین المللی توسعه نفت خلیج فارس (oilco) درآینده نوآورانه 

 پروژه << مرکز نوآوری انرژی ستاره >> اکنون آماده بهره برداری است . انرژیک با سرمایه گذاری اویلکو شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (PEDC) و توسعه نوآوریهای (AUT) صنعتی امیرکبیر فناوری در انرژی ایران خواهد بود.صنعت انرژیک فضایی پویا ، مدرن و دوستانه برای گردهمایی کسانی است که به شرایط فعلی راضی نیستن و به دنبال پاسخهای جدید برای مشکلات طولانی مدت صنعت انرژی هستند ، خلاقانی که شهامت و انگیز کشف مسیر های جدید را دارند یافتن این پاسخها و مربیان و مشاورانی که با دانش و تجربه خود این مبتکران را راهنمایی خواهند کرد 

جدا از فراهم کردن فضای کاری ، انرژیک میتواند اینطرفهارا هماهنگ کند . شرکتهای بزرگ میتوانند چالشهارا مطرح کنند و کار آفرینی که ENERGIC  مشکلات خودرا با سوالاتی علمی مواجه میشوند،  از بازار مطمئنی برای محصولات و خدمات خود مطمئن میشوند ، از طریق شبکه شرکتهای بزرگ میتوانند به ENERGIC پرجنب و جوش راحتی به استعدادها و راه حل های نو آورانه دسترسی داشته باشند و مبتکران میتوانند به راحتی به مربیان مجرب کارگاه های آموزشی و سرمایه های خطر پذیر دسترسی داشته باشند . برآن شدیم تا با اجرای روشهای خلاقانه ، نقش خود را در شکل گیری و تحقق چشم اندازی امیدوار کننده در صنعت انرژی کشورمان ایفا کنیم و در این مسیر همکاری همه فعالان پرشور این صنعت را ارج نهیم .  انرژی ستاره از مشتاقان همکاری در این جبهه جدید با آغوش باز استقبال میکند .