واردات و صادرات

صادرات و فروش کالا در بازارهای خارجی از ظرافت و حساسیت خاصی برخوردار است، که عدم توجه به آن ممکن است سرمایه گذاری های انسانی و مالی را هدر دهد. صادرات مانند هر کار تجاری دیگر نیازمند آینده نگری، برنامه ریزی، آشنایی با روش های علمی، تحرک لازم و جلب اعتماد خریداران خارجی است

انجام بررسـی های اولـیه بازار مبـدا و تحقیق در خصـوص تامین کننـدگان و شرایـط فروش آن ها.

*ارزیابی کیفی تامین کنندگان از نظر سهم بازار در کشور مبدا، میزان صادرات، تکنولوژی تجهیزات و ماشین آلات، دارا بودن مجوزهای لازم و کیفیت مدیریت خط تولید .

*اخذ پیشنـهادهای اولیـه فنی و مالی و ارائه آن به مشــتری همـراه با ارائــه خلاصه ارزیــابی کیفی تامین کنندگان.

*دریافت نمونه ی کالای مورد نظر یا هماهنگی بازدید حضوری در صورت درخواست مشتری جهت مقایسه، ارزیابی و تصمیم گیــری برای انتخاب تامین کننده مناسب .

*اخذ پیش فاکتور نهایی بعــد از چانه زنی در خصوص قیمــت و شرایط خرید با توجه بـه اولویت های مدنظر مشتری و نهایتاً تایید آن توسط ایشان .

*تنظیم و عقد قرارداد خرید تحت نظارت وکلای شرکت بر اساس قوانین داخلی کشور مبدا